Kiegészítő adatok Nyomtatás

Az államosítást követően a Csonka Gépgyár nevét a hatóságok „Kismotor- és Gépgyár”-ra változtatták, és igyekeztek Csonka János emlékét és a Csonka Gépgyár jelentőségét elhomályosítani.

Csonka Béla és János, Mária húguk kíséretében, 1948 áprilisában elhagyni kényszerültek Magyarországot és feleségeik, négy-négy gyermekükkel éveken át nem követhették őket külföldre. Csonka János családját 1951-ben kitiltották Budapestről és vidékre telepítették ki. A kitelepítéskor Csonka Jánosné kénytelen volt hátrahagyni életveszélyes szívbelhártya gyulladásban fekvő fiát, akiről nem tudhatta, viszontlátja-e még. 1959-ben – nemzetközi nyomásra – a magyar kormány végül is engedélyezte a családtagok külföldre való távozását. A két legfiatalabb gyermek csak akkor ismerhette meg édesapját. 1948 és 1959 között a két Csonka-fivér apátlanul maradt családjait a volt Csonka Gépgyár dolgozóinak egy csoportja rendszeres anyagi támogatásban részesítette. Vállalták ezt az anyagi áldozatot annak ellenére, hogy tudták, komoly megtorlásban lenne részük, ha a hatóságok tudomására jutna. A Csonka-testvérek életművének ez volt talán legszebb, legemberibb elismerése. Csonka János 12 unokája közül kettő ma is Magyarországon él, kilencen pedig Amerikába távoztak. Ott mind az öt fiú műszaki ill. tudományos pályára lépett. A fiúk közül János 32 éves korában baleset áldozata lett, ketten mérnöki munkakörben dolgoznak és kettő egyetemi tanár. A lányok közül kettő laboratóriumban dolgozik, egy pedig tanári pályát választott, jelenleg egyetemi oktató. Csonka Béla és János életük végéig aktívan dolgoztak, mint gépészmérnökök. Motorokkal kapcsolatos kísérleteiket 1981-ig folytatták, utolsó találmányukat 1978-ban szabadalmaztatták. Csonka János 1981-ben, 84 éves korában, Béla 1990-ben, 90 éves korában Buffalóban (USA) hunyt el.

1965-ben Csonka János szülőházát Szeged városa emléktáblával jelölte meg. Az utóbbi évtizedek során többek között Szegeden, Budapesten és Diósgyőrött utcákat, teret és iskolákat neveztek el Csonka Jánosról, emlékére a Magyar Posta bélyeget adott ki. 1991-ben az általa alapított gépgyár újra felvette a Csonka János nevet.

Csonka János eredeti alkotásainak nagy része elpusztult a háborús rombolás, az államosítás és az újra privatizációval járó zűrzavarok következtében. Egy részüket azonban sikerült megmenteni barátok, volt munkatársak és a hagyományok értékét felismerő sok más személy önfeláldozó segítségével. Budapesten, a XI. ker. Bartók Béla út 31. sz. alatt, az egykori „kis műhely” helyén ma múzeum épül, hogy névadójának emlékét az utókor számára megőrizze.

1966. március 7.

Csonka Pál L., Oregon (USA)