Emlékeztető Nyomtatás E-mail

 EMLÉKEZTETŐ

a Csonka János Alapítvány kuratóriumi üléséről.

Helyszín: Csonka János Emlékmúzeum. Ideje: 2012. május 29. de. 11.00 óra.

 

 Jelen lévő kuratóriumi tagok:

 1. Erdős Endre Levente

 2. Kisdeák Lajos

 3. Kovács Gergelyné

 4. Lengyelné Stróbl Katalin képviseletében dr. Stróbl Alajosné

 5. dr. Michelberger Pál

 6. dr. Stróbl Alajosné Csonka Lívia

 

A meghívóban közölt napirend:

1. Beszámoló az elmúlt kuratóriumi ülés óta eltelt időszakról

2. 2011. évi mérleg és közhasznúsági jelentés áttekintése és elfogadása

3. A kuratórium rövid távú programja

4. Egyebek


DR. STRÓBL ALAJOSNÉ üdvözli jelenlevőket és megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy a 11 kuratóriumi tagból 6 kuratórium tag képviselteti magát, így a kuratórium határozatképes.

 

1. Beszámoló az elmúlt kuratóriumi ülés óta eltelt időszakról:

DR. STRÓBL ALAJOSNÉ CSONKA LÍVIA beszámol az elmúlt kuratóriumi ülés óta történtekről. Bejelenti, hogy DR. DEMCSIK TAMÁS elnök az elnöki tisztséget romló egészségi állapotára való tekintettel a jövőben nem tudja vállalni, az elnöki teendőket azonban mindaddig ellátja, amíg az új elnök bírósági bejegyzése jogerősen meg nem történik. Előzetes egyeztetést követően az alapítók KISDEÁK LAJOS kuratóriumi tagot kérték fel az elnöki tisztségre, aki azt elfogadta.

A kuratóriumi tagok kézhez kapják DR. DEMCSIK TAMÁS levelét, melyet KOVÁCS GERGELYNÉ a kuratórium részére felolvas, majd a kuratóriumi tagok nevében válaszlevelet fogalmaz meg, melyben megköszöni DR. DEMCSIK TAMÁS elnöksége idején nyújtott áldozatkész és eredményes munkáját.

KISDEÁK LAJOS elmondja, hogy bár igen elfoglalt szívesen vállalja az elnöki tisztséget.

DR. STRÓBL ALAJOSNÉ CSONKA LÍVIA ismerteti az elmúlt időszak eseményeit:

  • HALASSY ISTVÁN PÉTER kuratóriumi tag múlt év novemberétől elérhetetlen, az Önkormányzattal folytatott tárgyalásáról az Alapítványt nem tájékoztatta. Mindezek alapján az alapítók úgy döntöttek, hogy HALASSY ISTVÁN PÉTER kuratóriumi tagságát megszüntetik.
  • ZSIGMOND ÁGNES belsőépítész acélkapu tervrajzot készített a gépkocsi kiállító terem bejáratához a postaautó védelmére. A kapu stílusában a múzeum többi rácsához illeszkedik, elkészítését URBANOVICS MIKLÓS lakatosmester vállalta.
  • Az 1905-ös Csonka János-féle postaautó próbaútjának szemléltetésére kivilágítható térkép készül, mely a Magyar Királyság 1904-es benzintöltő állomásait is feltünteti.
  • NÉMETH JÁNOS grafikus kivitelezésében háromféle belépőjegy készült a látogatók fogadására (felnőtt, diák/nyugdíjas, csoportos), melyeket jelenlevők megtekintenek.
  • Az Alapítvány 2012 január hónapban HALÁSZ RITÁT alkalmazta kulturális szervezői munkakörben. A munkaviszony 2012 január végén, a próbaidő lejártával megszűnt.
  • LÁDONYINÉ BARTHA GABRIELLA 2012 áprilisában segítette az Alapítvány munkáját „általános szervezői” munkakörben, többször vállalt tárlatvezetést, és különösen ügyes iskolás- és gyerekfoglalkozások megszervezésében. Jelenleg egy oktatólap összeállításán dolgozik. Munkaviszonya a próbaidő leteltével, anyagi fedezet hiányában, megszűnt.
  • Az Emlékmúzeum jelenleg előzetes bejelentéssel fogad csoportokat, a rendszeres nyitva tartás anyagi háttere hiányzik.
  • A csoportok tárlatvezetést CSÁSZÁR GYÖRGY illetve HIDVÉGI JÁNOS vállalta. HIDVÉGI JÁNOS a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusként kapcsolódott be az Alapítvány munkájába, CSÁSZÁR GYÖRGY gépészmérnök, mint a Csonka Gépgyár utódgyárának egykori főmérnöke.
  • Az emlékmúzeumot eddig a legkülönbözőbb korosztályok és csoportok keresték fel.
  • Az Alapítvány 2012. májusában pályázatot nyújtott be a WEKERLE ALAP működési kollégiumához, a pályázat elbírálása folyamatban van.


2. 2011. évi mérleg és közhasznúsági jelentés áttekintése és elfogadása. 

A Kuratórium tagjai a kuratóriumi ülést megelőzően kézhez kapták a Csonka János Alapítvány 2011. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója c. kitöltött nyomtatványt, a Csonka János Alapítvány 2011. évi mérlegét, és a Csonka János Alapítvány közhasznúsági beszámolóját.

DR. STRÓBL ALAJOSNÉ CSONKA LÍVIA tételesen ismerteti a Csonka János Alapítvány 2011. évi pénzügyi mérlegét, majd azt követően a kuratórium az alábbi határozatokat hozza:

1./2012. (V. 29.) sz. határozat: A kuratórium egyhangúlag, - tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, elfogadja a 2011. évi ”A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját”.

2./2012. (V. 29.) sz. határozat: A kuratórium egyhangúlag, - tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, elfogadja a Csonka János Alapítvány közhasznúsági beszámolóját.

 

3. Az Alapítvány rövid távú tervei

közt szerepel további pályázatokon való részvétel, kapcsolatfelvétel és együttműködés kiépítése az Önkormányzattal, valamint az Emlékmúzeum bekapcsolása az oktatási hálózatba. Erdős Levente jelzi, hogy a Bánki főiskolával kapcsolatban áll, javasolja számítógépes programok készítését.

 

4. Egyebek.

Jelenlevő kuratóriumi tagok megegyeznek abban, hogy a jövőben számítani szeretnének az Önkormányzat támogatására és az új kulturális negyedben található intézmények együttműködésére.

KISDEÁK LAJOS megköszöni a kuratóriumi tagok részvételét és bezárja az ülést.

 

K.m.f.

Az „Emlékeztetőt” összeállította: Dr. Stróbl Alajosné Csonka Lívia s.k