Közhasznúsági jelentés 2011 Nyomtatás E-mail

 

Közhasznúsági jelentés

 

a Csonka János Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

 

 

Az 1991-ben alapított, a Fővárosi Bíróságon a 2304. sorszám alatt nyilvántartásba vett, és 2000 óta kiemelten közhasznú szervezetként működő Csonka János Alapítványnak legfőbb célja a Csonka János Emlékmúzeum létrehozása, majd működtetése. Az Alapítvány ezt a tevékenységét a kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott állami feladatok egy részének az átvételével végzi.

 

Az Alapítvány 2011. évi közhasznúsági tevékenysége során megvalósította az Alapítók elsődleges célkitűzését, Csonka János egykori Automobiljavító- és Gépműhelyének a múzeumi követelményeknek megfelelő, szakszerű és igényes, – kiállítóhelyként funkcionáló –, kialakítását.

  • Muzeológusok bevonásával összeállította a Csonka János életútját bemutató végleges kiállítási anyagot.

  • 2011. végére elkészült a muzeális tárgyak és dokumentumok szakleltára, a kiállítási tablók forgatókönyve, 10 mobil, illetve állítható magasságú kiállítási vitrin, a gépek és motorok esztétikus és biztonságos bemutatását szolgáló gépalapok, továbbá gondoskodtunk a kiállítási tárgyak állagmegóvásáról.

  • Kiépült és rendeltetésszerűen üzemel a muzeális gyűjtemény tűz- és vagyonbiztonságát szavatoló, a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő, riasztó- és tűzjelző hálózata.

  • Az Emlékmúzeum népszerűsítésére honlap készült, amelyet jelenleg is működtet az Alapítvány. A honlap tájékoztat az Alapítvány munkájáról, valamint az Emlékmúzeummal kapcsolatos tudnivalókról és eseményekről.

  • A Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz benyújtott kérelem és a Minisztérium kérésére csatolt okiratok alapján az ideiglenes működési engedély rendelkezésünkre áll, a végleges működési engedélyhez szükséges feltételek teljesítésére 2012. december 31-i határidőt jelölt meg a Minisztérium.

  • A Minisztérium felkérésére Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet szakfelügyelő ellenőrizte és véleményezte a működési feltételek meglétét és pótlandó hiányosságait.

  • A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójával, dr. Krámli Mihállyal folytatott tárgyalás eredményeképpen és a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának hozzájárulásával hét kölcsönműtárgy gazdagítja jelenleg kiállításunkat. Ezek átszállításának és elhelyezésének feltételei 2011. végére megoldódtak, így lehetőség nyílt a kiállítás 2012. elejei megnyitására.

Az Alapítvány és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közötti együttműködés tartalmassá vált, Hidvégi János muzeológus jelenleg is nyújt szakmai támogatást az Emlékmúzeum fejlesztéséhez.

  • Nagy jelentőségű, hogy a Magyar Autóműszaki Felsőoktatásért Alapítvány (MAF) 2011-es szándéknyilatkozatával újabb támogatót sikerült az Emlékmúzeum ügyének megnyerni. A (MAF) elfogadta a Csonka-autó átszállítására összeállított pályázatunkat, a költségek döntő részét a MAF fedezte.

  • A Csonka János Emlékmúzeum megnyitó ünnepségének előkészítése – amely még 2011-ben kezdődött – sikeres volt. Az Emlékmúzeum megnyitásával kapcsolatos több média-megjelenés a jó előkészítésnek köszönhető.

 

A Csonka János Emlékmúzeum, hivatalos megnyitása előtt is intenzív érdeklődést váltott ki, gyűjteménye bejelentkezéssel megtekinthető volt. A kiállítási anyag népszerűsítésére még a megnyitás előtti időszakban készített ideiglenes tablók, feliratok, szórólapok segítségével tette lehetővé az Alapítvány a gyűjtemény megismerését. Fogadtunk olyan látogatókat, akik Csonka János munkásságával kapcsolatban gyűjtöttek adatokat, és olyan látogatókat is, akik a gyűjteményi anyagot kívánták további dokumentumokkal bővíteni, vagy kapcsolódó élményeiket szerették volna elmondani. Az Emlékmúzeum kedvező fekvése lehetővé tette, hogy a környék járókelőivel közvetlen, „elbeszélgetős” kapcsolatot alakítsunk ki, melyet a jövőben is szeretnénk megőrizni.

 

Az Alapítvány a beszámolási időszakban az állami költségvetéstől támogatásban nem részesült.

 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott, és a kuratórium tagjai az Alapítványtól semmiféle juttatásban nem részesültek. Az Alapítvány szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, politikai tevékenységet semmilyen formában nem folytat.

 

Budapest, 2012. május 17.

 

 

Dr. Demcsik Tamás elnök s. k.

 

 Az alábbi linken található a 2011. évi beszámoló:

2011. évi beszámoló