Emlékeztető Nyomtatás E-mail

 

 EMLÉKEZTETŐ

A Csonka János Alapítvány kuratóriumának 2012. január 20-i kuratóriumi üléséről

Jelen vannak:

 1. Dr. Demcsik Tamás
 2. Békési Lajos
 3. Erdős Endre
 4. Dr. Katona András
 5. Kovács Gergelyné
 6. Lengyelné Stróbl Katalin
 7. Dr. Michelberger Pál
 8. Dr. Stróbl Alajosné

Dr. Demcsik Tamás a kuratórium elnöke az ülést megnyitja, megállapítja, hogy a 11 tagú kuratórium tagjai közül nyolcan megjelentek, s így a kuratórium határozatképes.

Kisdeák Lajos jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud jelen lenni. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, s mivel további napirendre nem történt javaslat, a kuratórium az alábbi napirendet fogadta el.

Napirendi pontok:

 1. Bejelentések
 2. Sajtótájékoztató
 3. Egyéb

1. Bejelentések

Dr. Demcsik Tamás bejelenti, hogy a legutóbbi kuratórium ülésének 2011. október 24-i határozatai alapján:

a/ A Csonka János Emlékmúzeum Csonka János születésének 160. évfordulóján, 2012. január 22-én megnyílik. A kuratóriumi ülés óta eltelt idő rövidsége ellenére Kisdeák Lajos áldozatos munkájának köszönhetően a postaautó az Emlékmúzeumhoz került. Ezért köszönet illeti, valamint javasolja az emlékeztetőben rögzíteni a kuratórium elismerését.

b/ A következő határozat a működési engedély beszerzésének, illetve az erre irányuló kérelmének megismétlése volt. Három év után most született végzés, mely hiánypótlásra szólította fel az alapítványt, melynek eleget is tettünk. A múzeum szakmai megfelelőségét Kócziánné a minisztérium szakértője, a kuratórium korábbi elnöke vizsgálta, aki azonban a minisztérium tájékoztatása szerint a mai napig nem adta le a véleményét, de ettől függetlenül a minisztérium tájékoztatása szerint az Emlékmúzeum megkapja az ideiglenes működési engedélyt, így az megnyitható.

c. Fodor Vince halála után Halassy István Pétert javasolta az önkormányzat kulturális bizottsága az alapítóknak, hogy kerüljön a kuratóriumba, akinek a feladata az önkormányzattal való kapcsolattartás lett volna. Ezt a feladatot ő az elmúlt kuratóriumi ülésen is vállalta, azonban semmit nem tett annak érdekében, hogy a vasárnapi ünnepélyes megnyitón az önkormányzat is képviseltesse magát. Végül áttérve a 2. napirendi pontra felkéri dr. Michelberger Pál kuratóriumi tagot a sajtótájékoztató bevezetőjének megtartására.

2. Sajtótájékoztató

Dr. Michelberger Pál: előzetesen elmondta, hogy 20 éve vesz részt az alapítvány munkálataiban, mely buktatókkal, hátráltató tényezőkkel volt tele. A műszaki múzeumok helyzete mostoha. A raktárok hozzáférhetetlenek, így az ifjúságnak nincs alkalma megismerni a múlt technikai eszközeit. Technikai múzeumok szinte egyáltalán nincsenek Magyarországon, ezért jelentős esemény az Emlékmúzeum január 22-i megnyitása. Méltatta

Csonka János érdemeit.

A szabadalom bejelentésével (1893) hónapokkal előztük meg a fejlett ipari országokat, akkor

a magyar ipar világszínvonalú volt, de nem csak ezen a vonalon. A transzformátor is ehhez az időszakhoz köthető.

A Ganz-Mávag gyár ugyanígy az Ikarus és a Csepel Vas- és Fémművek tehetséges mérnököket adott vissza a műegyetemnek, akik professzorokként adták tovább tudásukat a mérnökhallgatóknak.

Csonka János zsenialitása nem szűkíthető le csak a karburátor társfeltalálójaként történő elismerésére. Az emlékmúzeumban található tárgyakon kívül még több önálló találmánya, alkotása is van, de nincs elég hely a tárolásukra, csak a „maradék” mutatható be. Személyes emlékek, családi fotók is mutatják, hogy nemcsak találmányaival foglalkozott, családját is nevelte. Fiai János, Béla és Pál az ő gyakorlati és szellemi irányításával tanultak és dolgoztak.

A Csonka műhely, majd gépgyár „neveltjei” kiemelkedő szakemberek lettek. Ma már nincsenek ilyen gyárak.

Dr. Katona András hozzászólásában méltatta a kuratórium titkárának a munkáját, aki 20 évvel ezelőtt kezdte el ezt a végeláthatatlan munkát. A kuratórium első elnöke Szabadváry professzor volt, aki haláláig mindent megtett az alapítvány eredményes működéséért. Szerencsésnek tartotta, hogy az emlékmúzeum, illetve a jelenlegi kiállítás megrendezésében jelentős szerepet kapott Hídvégi János muzeológus, az ő szerepvállalása a biztosíték az Emlékmúzeum jó szakmai működésére.

Javasolta, hogy a múzeum, illetve a kiállítás közreműködőinek nevei kerüljenek feltüntetésre.

Véleménye szerint a műszaki értelmiségnek nagy szüksége van erre a múzeumra.

Kovács Gergelyné hozzászólásában a posta és Csonka János munkakapcsolatát ismertette.

1905-től kezdte el használni a posta a Csonka-féle postaautót. A mostani példány rekonstrukció. 1914-’15-ben a tűzvonalban is teljesítettek szolgálatot, az otthonról érkező csomagokat, leveleket szállították a frontra. A megszálló román hadsereg elvitte a postaautókat. A II. világháború során a Közlekedési Múzeum gyűjteményének egy része megsemmisült. A szovjet csapatok sok múzeumi tárgyat „kivittek”.

További csapások voltak különösen a fémtárgyak esetében

 • A „Gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded!”
 • A korlátlan „Leselejtezés”
 • A privatizáció

A magyar nép teljesen elfordult a műszaki értelmiségtől, most jogászok, közgazdászok alkotják az értelmiség krémjét.

A múzeum az elmúlt 20 év jelképe: megmaradt, ami a miénk volt, a postaautó pedig „születési ajándék”.

A jó mérnök ügy-, de emberközpontú is. Cél, hogy az Emlékmúzeum is megteljen Csonka János emberközpontú történeteivel, hiszen csak együtt mehetünk sokra, és ehhez emberközpontú szemléletre van szükség.

Idézetet olvasott fel:

 • ifj. Csonka János leveléből, melynek mottója részlet Arany János Toldi Miklós című művéből
 • Csonka Jánostól, melyben leírja a karburátor alapötletéül szolgáló eseményt.

Dr. Demcsik Tamás:

Sok rekvizitum lesz még, a tárlat tehát nem teljes, de nem lett volna értelme újabb 10 évet várni egy kerek évfordulóra. Köszöni, hogy a kuratóriumi tagok és a sajtó megjelenését.

Ismerteti a honlapot. Kérdés nem hangzott el a sajtó munkatársai interjúkat készítettek a sajtótájékoztató résztvevőivel.

3. Egyéb

Egyéb napirendi pont keretében időszerű kérdésekről folyt eszmecsere.

Dr. Demcsik Tamás megköszönve a jelenlétet, és a megnyitóra történő ismételt felhívással a kuratórium ülését bezárta.

                                                   K.m.f.

 Az „Emlékeztetőt” összeállította: Dr. Stróbl Alajosné Csonka Lívia s.k.