Kisminták, anyagvizsgáló gépek Nyomtatás E-mail

Csonka a műegyetem tanműhelyében a különféle motorok előállításával egyidejűleg a műegyetemi tanszékek részére számos gépmodellt és kísérleti berendezést készített. Mint ilyeneket, külön is meg kell említeni a műegyetemi oktatás célját szolgáló, a műegyetem folyosóin kiállított gőzgépmodelleket, valamint a Közlekedési Múzeum részére készített egyes kismintákat.

Csonka készítette egyébként az 1896. évi milleniumi kiállítás területén üzembe helyezett kisvasút gőzmozdonyát is.

A műegyetemi tanszékek és egyes anyagvizsgáló intézetek számára Csonka számos anyagvizsgáló gépet gyártott, mégpedig mindenkor saját tervei szerint. Ezek kalibráló és ellenőrző műszereit szintén ő maga készítette.

Számos anyagvizsgáló gépet készített más intézetek és laboratóriumok részére is, így többek között a Mértékhitelesítő Intézetnek, a MÁV laboratóriumoknak és több cementgyárnak. Ezek a gépek a maguk idejében legalább is oly tökéletesek voltak, mint a külföldről szállítottak.

Külön is meg kell emlékeznünk azokról a papír- és szövetszakító gépekről, melyeket Csonka főnökével, Rejtő Sándor műegyetemi tanárral együtt konstruált. Ezek az eredetileg Rejtő – Csonka – Kraft (Máté) néven említett (később röviden már csak Rejtő-féle szakítógépnek nevezett) gépek pontosságuk és főleg diagramrajzoló szerkezetük elmés megoldása folytán voltak híresek. Efféle szakítógépet Csonka nagy számban készített külföldi hazai gyárak és anyagvizsgáló intézetek számára, de néhányat külföldi laboratóriumok részére is. Az első papiros szakítógép készítési időpontja ismeretlen, de kétségtelen, hogy ez a gép 1888 után (ekkor lett Rejtő műegyetemi tanár), de 1893 előtt készült (ti. ekkor jelent meg Rejtőnek a papiros vizsgálatra vonatkozó ismertetése, amelyben a szakítógépre már utalás történik).