Az első magyar gázmotor Nyomtatás E-mail

Amidőn Csonka a műegyetemi tanműhely vezetését átvette, a tanműhely energiaellátását egy Schmid-féle vízoszlopgép biztosította. Később – Dr. Szabó Gusztáv ny. műegyetemi tanár szíves közlése szerint – ezt a gépet Langen–Otto-féle atmoszferikus gázgéppel, majd Swidorski-féle petróleummotorral váltották fel. E gépek tanulmányozása kedvező lehetőséget nyújtott arra, hogy a fiatal Csonka a gázgépek fejlődését fokról fokra kövesse és bátorítást nyújtott arra, hogy maga is tevékenyen bekapcsolódjék a gázgépek tökéletesítésére irányuló munkába. Ezt a törekvését főnöke, Pilch Ágoston műegyetemi tanár megértően támogatta: Csonka kérésére beleegyezett abba, hogy Csonka a tanműhely energiaellátásának biztosítására maga szerkesztette gázmotort készítsen.

Ez a motor – az első magyar gázmotor – Csonka műegyetemi tevékenységének első éveiben került üzembe. Rajz, leírás nem maradt fenn a gépről, de Csonka elbeszéléséből ismeretes, hogy szelepes megoldású, négyütemű motor volt, melynek vezérlését maga a főtengely végezte ráékelt hornyos tárcsa segítségével. Utóbbinak homloklapján hurkolt epicikloishoz hasonló hornyos pálya volt bevágva. Ezt a kettős hurkolt pályát a szelepemelő kulisszaköve a főtengely két fordulata alatt egyszer futotta be. Ezzel elérhető volt, hogy a négy ütemnek megfelelően a szelepek nyitása és zárása a főtengely minden második fordulatakor következzék be.

Fel kell hívni a figyelmet azokra a nem csekély nehézségekre, melyek közt Csonka első motorját elkészítette. Mily nehéz lehetett pl. egy vízhűtéses hengert házilag önteni. Maguk a szerszámok is meglehetősen kezdetlegesek lehettek. A Csonka-gépgyár ereklyegyűjteményében még megvolt pl. egynéhány szívfúró, melyeket Csonka készített magának, még a spirálfúró előtti időkben, de már Morse-féle kónusszal. Csak ha ezekre a nehézségekre gondolunk, akkor értékelhetjük helyesen Csonka Jánosnak az első gázmotor előállításával nyújtott úttörő teljesítményét.

Csonka kísérleti motorját a József-műegyetem gépműhelyében, a Kétnyúl (ma Szamuely) és Csillag (ma: Gönczy Pál) utcák sarkán álló ún. Nagel-ház udvari, hátsó szárnyában állította fel. Érdemes lenne ezt a helyet a magyar műszaki emlékek iránti tiszteletből emléktáblával megjelölni.